Notice BLAUPUNKT Sevilla MP36

Notice BLAUPUNKT Sevilla MP36 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du BLAUPUNKT Sevilla MP36 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre BLAUPUNKT Sevilla MP36. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Sevilla MP36.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BLAUPUNKT Sevilla MP36 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

h wska- zówek bezpieczenstwa. • Odlaczyc biegun ujemny akumulato- ra! Przestrzegac wskazówek bezpie- czenstwa producenta pojazdu. • Przy wierceniu otworów uwazac, aby nie uszkodzic któregos z urza- dzen pokladowych pojazdu. • Przekrój kabla plusowego i minu- sowego nie moze byc mniejszy niz 1,5 mm2. • Nie podlaczac wtyczek samocho- du do radia! • Odpowiedni dla danego typu pojaz- du przewód-adapter mozna nabyc u autoryzowanego sprzedawcy pro- duktów BLAUPUNKT. • Zaleznie od marki i modelu, kon- strukcja Panstwa pojazdu moze niekiedy odbiegac od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelka odpowiedzialnosc za szkody spowodowane blednym montazem i instalacja urzadzenia. W przypadku, gdy podane tu wska- zówki nie znajduja zastosowania w Panstwa pojezdzie, prosimy skon- taktowac sie z autoryzowanym sprze- dawca produktów Blaupunkt, produ- centem pojazdu lub zadzwonic do naszej infolinii. Przy montazu wzmacniacza lub zmie- niarki nalezy koniecznie najpierw pod- laczyc masy urzadzen, zanim polaczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudo- wa) nie wolno podlaczac masy obcych urzadzen. Návod k montáži Bezpecnostní pokyny Behem montáže a pripojení dodržujte prosím následující bezpec- nostní pokyny. • Odpojte záporný pól akumuláto- ru! Pritom dodržujte bezpecnostní pokyny výrobce vozidla. • Pri vrtání otvoru dbejte na to, abyste nepoškodili žádné díly vozidla. • Prurez kabelu plus a minus pólu musí být minimálne 1,5 mm2. • Konektory od vozidla nepripojujte k rádiu! • Adaptérový kabel potrebný pro vaše vozidlo obdržíte ve specializované prodejne BLAUPUNKT. • V závislosti na konstrukci se muže postup u vašeho vozidla od zde popsaného postupu li...

En cours...