Notice BOMANN CB 1082

Manuel BOMANN CB 1082 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide BOMANN CB 1082 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre BOMANN CB 1082. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CB 1082.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BOMANN CB 1082 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

) vast, zodat zij in de behuizing klikken. 4.U snijdt de te persen vruchten in repen. 5.Controleert u, of de functieschakelaar (8) op „OFF“ staat. 6.Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd stopcontact 230 V, 50 Hz. 7.U schuift de vruchten in de vulopening (2) en schuift ze met de stopper (1) door, nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. 8.Het sap stroomt nu in uw Sapkom.(6).Het vruchtvlees wordt opgevangen in de droesemtank (7). Ter vermijding van functiestoringen mag de vulhoeveelheid van 500 ml niet wor- den overschreden. Reiniging •Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het stopcontact. •Voor de reiniging van de buitenkant gebruikt u alleen een vochtige doek. •Gebruikt u nooit scherpe voorwerpen of schuurmiddelen. •Beide opzetten kunt u met een afwasmiddel reinigen. •Gebruikt u een kwast voor de reiniging van het centrifugezeef. OPGELET:het zeef van de centrifuge is zeer scherp! Verwondingsgevaar! Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE- richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings- voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voor- schriften. Technische wijzigingen voorbehouden! Garantie Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging.Eventuele garan- tiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daar- door een nieuwe garantieperiode! Het koopbewijs geldt als garantiebewijs.Zonder dit bewijs...

Produits BOMANN les plus consultés

En cours...