Notice ELECTROLUX ESF67060WR

Notice ELECTROLUX ESF67060WR disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX ESF67060WR en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ESF67060WR. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ESF67060WR.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ESF67060WR après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

mpje aan gaat. –Het display toont de duur van een afwas- programma of van een uitgestelde start. –Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Zie hoofd- stuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1.Controleer of het niveau van de water- ontharder juist is voor de waterhardheid electrolux 7in uw omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in. 2.Vul het zoutreservoir met zout voor af- wasmachines. 3.Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel. 4.Plaats bestek en serviesgoed in de af- wasmachine. 5.Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. 6.Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel. 7.Start het afwasprogramma. Als u gecombineerde afwasmiddelta- bletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan naar de 'De Multitabfunc- tie . De waterontharder instellen De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed heb- ben op de werking van het apparaat. Gelijkwaardige eenheden meten de water- hardheid: •Duitse graden (dH°) •Franse graden (°TH) •mmol/l (millimol per liter - een internatio- nale eenheid voor de hardheid van water). •Clarke-graden. Stel de waterontharder af op de waterhard- heid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap. WaterhardheidInstelling waterhardheid °dH°THmmol/lClarkehandmatigelektronisch 51 - 7091 - 1259,1 - 12,564 - 882 1)10 43 - 5076 - 907,6 - 9,053 - 632 1)9 37 - 4265 - 756,5 - 7,546 - 522 1)8 29 - 3651 - 645,1 - 6,436 - 452 1)7 23 - 2840 - 504,0 - 5,028 - 352 1)6 19 - 2233 - 393,3...

Produits ELECTROLUX les plus consultés

En cours...