Notice ELECTROLUX UltraOne Z8870

Notice ELECTROLUX UltraOne Z8870 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX UltraOne Z8870 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX UltraOne Z8870. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre UltraOne Z8870.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX UltraOne Z8870 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

en +/- for at justere sugestyrken. 2193890-01.indd 51/6/09 3:57 PM6 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. Models with manual regulation: follow graphics for optimal performance. Models with autofunction:* automatically adjust the suction power in order to give an optimal cleaning performance and comfort on every surface. * Certain models only. 1. Curtains 4. Hard ?oors5. Rugs6. Delicate carpets 2. Crevices, corners3. Bookshelves, upholstery Power setting Styrkeindstilling Power setting Styrkeindstilling Power setting Styrkeindstilling Power setting Styrkeindstilling Power setting Styrkeindstilling Power setting Styrkeindstilling Brushes down.Brushes up.Brushes up.Brush roller on or o? as preferred.Motorized nozzle gives the best dust pick-up and deep cleaning of carpets through the rotating brush roller agitating the carpet. Do not leave the motorized nozzle stationary with brush roller on. Attention: on fur rugs, rugs with long fringes or deep pile exceeding 15 mm the motorized nozzle should have the brush roller o?. Press BRUSH button to turn the brush roller o?. Tips on how to get the best results / Tip til, hvordan du opnår de bedste resultater Modeller med manuel regulering: følg tegningerne for optimal ydeevne Modeller med autofunktion:* justerer automatisk sugestyrken for at opnå optimal rengøring og komfort på alle over?ader. * Kun visse modeller. 1. Gardiner2. Fuger, hjørner3. Reoler, betræk 4. Hårde gulve5. Tæpper6. Sarte tæpper Børster ned. Børster op.Børster op. Rullebørste oppe eller nede, alt efter hvad der foretrækkes. Mundstykket med motor giver den bedste opsamling af støv og grundig rengøring af tæpper ved hjælp af den roterende rullebørste, som ryster tæppet. Lad ikke mundstykket med...

Produits ELECTROLUX les plus consultés

En cours...