Notice BRANDT ME630

Notice BRANDT ME630

Mode d'emploi BRANDT ME630 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs BRANDT ME630

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
BRANDT ME630

Le groupe d'entraide BRANDT ME630 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Four micro ondes. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ME630 pour vous aider à mieux utiliser votre Four micro ondes BRANDT. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre BRANDT ME630 : accès à la notice ME630 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

BRANDT ME630

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 682 K | Français
Site Web Marque | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« s…?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Rengøring & Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Serviceafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Vigtige sikkerhedsinstrukser. Læs venligst disse, og gem dem til senere brug.3 Installation •Iontrollér, at ovnen ikke har transportskader (deformering af døren eller tætning slisten osv.). Konstateres der skader inden ibrugtagning, bedes De henvende Dem til Deres forhandler. •Iontrollér netspændingen. Er den for lav HELE TIDEN (200-210 volt), bedes De henvende Dem til en elinstallatør. 5 cm 14 cm 10 cm 5 cm •Sørg for ikke at tilstoppe ventilationshullerne under og bag på ovnen. •Visse apparater kan indbygges. Indbygningssæt kan fås hos forhandleren. •Sørg for, at der er fri adgang til stikket, når ovnen er installeret. •Vent lidt med at tænde for ovnen ca. 1-2 timer efter at have transporteret den fraet koldt til et varmt sted. Kondensation kan skabe funktionsforstyrrelser. Ovne der står på køkkenbordet skal placeres, så der er mindst: - 5 cm mellem ovnens sider og væggen - 14 cm over ovnen - 10 cm bag ovnen. Placering •Installationen skal have en sikring på 16 A. •Der må kun benyttes et stik med jordforbindelse, som overholder de gældende sikkerhedsstandarder. •Ovnen skal tilsluttes en afbryder med 3 mm brydeafstand i alle poler, som er fuldt tilgængelig for brugeren. •Hvis ledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af fabrikanten, fabrikkens serviceafdeling eller lignende uddannet personale for at undgå fare. Eltilslutning Inden ovnen tilsluttes •Ovnen er beregnet til placering på køkkenbordet (eller til indbygning afhængigt af forholdene) i mindst 85 cm højde. •Anbring ovnen på en jævn vandret flade, langt væk fra varmekilder eller damp. For at sikre at mikrobølgeovnen står stabilt, kan det venstre ben for justeres (i 5 positioner). Benet drejes for at hæve eller sænke ovnen. •Sørg for, at der kan komme luft ind underog hele vejen rundt om ovnen.4 Installation5 Installation6 Installation 76 54 1237 Installation 8 98 Installation9 Advarsel •Ovnen er udelukkende beregnet til madlavning og opvarmning eller optøning af mad- varer i private hjem. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af uhen- sigtsmæssig anvendelse af ovnen. •Det bør først undersøges, om de anvendte forme og fade er egnet til brug i mikrobølgeovn. •For at undgå at ødelægge ovnen må den aldrig startes tom eller uden drejetallerken. •Rør ikke ved låsehullerne på ovnenes forside. Det kan forårsage skader, som kræver reparation. •Af hensyn til brandfare skal der holdes øje med ovnen, når madvarerne opvarmes eller bages i plastik- eller papirbakker. •Det frarådes at bruge fade, gafler, skeer eller knive af metal, samt metalbånd og klips til fryseposer. •For at undgå forbrændinger skal barnemad i sutteflasker eller glas omrørers eller rystes, og temperaturen kontrolleres, inden barnet spiser af det. •Lad ikke børn bruge apparatet uden opsyn. Der må kun gives tilladelse hertil, såfremt børnene først har fået de fornødne instrukser om, hvordan ovnen bruges i fuld sikke- rhed og har forstået faren ved forkerkt anvendelse. •Væske eller andre madvarer må ikke opvarmes i hermetisk lukkede beholdere, da de risikerer at eksplodere ved det. •Det frarådes at koge æg med skallen eller at lave hårdkogte æg i en mikrobølgeovn, for de kan ekspodere ved det, selv... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur BRANDT
Donner votre opinion sur BRANDT
En cours...