Notice LIEBHERR KID2542

Notice LIEBHERR KID2542

Mode d'emploi LIEBHERR KID2542 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR KID2542
1 membre dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit KID2542

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR KID2542

Volume total net : 240 litres, Position du congélateur : Au dessus, Nombre d'etoiles du congelateur : 4 étoiles, Volume net du réfrigérateur : 196 litres, Volume net du congélateur : 44 litres

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide LIEBHERR KID2542 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Réfrigérateur LIEBHERR. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide KID2542 qui compte 1 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Réfrigérateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice KID2542 en français LIEBHERR KID2542, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

LIEBHERR KID2542

Dernières actualités du groupe d'entraide LIEBHERR KID2542

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • jjgfan  depuis le 02/06/2012 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 927 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: Klimaatklasse Omgevingstemperaturen SN + 10° tot + 32 °C N + 16° tot + 32 °C ST + 18° tot + 38 °C T + 18° tot + 43 °C Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen • Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel hem samen op. • Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier. • Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaan- wijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking. • Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. • Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. • Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer. • Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. • Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht ach- terblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen. • Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op nadat u het uit het apparaat genomen hebt. Extreem lage temperaturen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken. • Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen. • Het apparaat is bedoeld voor het koelen, invriezen en bewaren van levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het apparaat werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik (in de horeca, detailhandel enz.) moeten de op de be- treffende bedrijfstak van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd. • Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. • Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing is vo... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
12 ans 7 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...