Notice LIEBHERR KIKNV3046

Notice LIEBHERR KIKNV3046

Mode d'emploi LIEBHERR KIKNV3046 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR KIKNV3046
4 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit KIKNV3046

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR KIKNV3046

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide LIEBHERR KIKNV3046 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Réfrigérateur LIEBHERR. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide KIKNV3046 qui compte 4 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Réfrigérateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice KIKNV3046 en français LIEBHERR KIKNV3046, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

LIEBHERR KIKNV3046

Dernières actualités du groupe d'entraide LIEBHERR KIKNV3046

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • GPE2000  depuis le 31/05/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • LeeShaffer  depuis le 11/03/2014 - Expertise expert - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 693 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« gheid, zoals op zomerdagen. W Ventilator-schakelaar bm drukken. SuperFrost Voor het snel invriezen van verse levensmiddelen: W Druk kort op de SuperFrost-toets 4 zodat het LED op- licht. W 6 - 24 uur wachten/voorvriezen, afhankelijk van de hoe- veelheid in te vriezen levensmiddelen. W Leg de verse levensmiddelen vervolgens bij voorkeur in de bovenste laden. - SuperFrost wordt afhankelijk van de behoefte uitge- schakeld - het apparaat schakelt automatisch op normaal vriezen over. op display/FrostControl betekent: de temperatuur in het vriesgedeelte is door stroomuitval in de afgelopen uren/dagen te sterk opgelopen - controleer de kwaliteit van de levensmiddelen. Typeplaatje, afb. A21 Typeaanduiding2 Servicenummer3 Apparaatnummer4 Invriescapaciteit in kg/24h 1 Temperatuur- en insteldisplay2 Tiptoetsen voor temperatuur: bovenste toets = warmer, onderste = kouder, aanbevolen instelling: -18 °C3 Hoofd-aan/uitschakelaar apparaat4 SuperFrost-toets met controlelampje voor ingeschakelde functie5 Toets voor uitschakelen geluidssignaal bij alarm 6 Kinderbeveiliging (indicator voor koel- en vriesgedeelte)7 Temperatuur- en insteldisplay8 Tiptoetsen voor temperatuur: bovenste toets = warmer, onderste = kouder, aanbevolen instelling: 5 °C9 Uitschakeltoets koelgedeelte (vriesgedeelte blijft inge- schakeld)bl SuperCool-toets met controlelampje voor ingeschakelde functiebm Ventilator met wipschakelaar* Het apparaat in vogelvlucht Vriesgedeelte Ventilator met wipschakelaar* Vriesgedeelte, ca. -18 °C Typeplaatje Overzicht van apparaat en uitrusting, afb. A Koelgedeelte, ca. 5 °C Bedienings- en controlepaneel Boter- en kaasvak Binnenverlichting Deel- en onderschuifbaar* plateau In hoogte verstelbaar conservenblikkenvak* Verplaatsbare* draagplateaus Eierrekje* Dooiwaterafvoer Laden voor groente, sla, fruit Verschuifbare flessenhouder* Opbergvak voor hoge flessen Invriesplateau*, koudeaccu* Laden met info-systeem*, VarioSpace IJsblokjeshouder* Koudste zone van de koelruimte, voor gevoelige en snel bederfelijke levensmiddelen Ruimtebesparend flessendraagrooster*40* afhankelijk van model en uitvoering Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem eventueel aan de volgende eigenaar door. Deze gebruiksaanwijzing is voor verscheidene modellen geldig, afwijkingen zijn daarom mogelijk. Bepalingen W Het apparaat werd ontworpen voor het koelen, invriezen en bewaren van levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij ander gebruik kan er geen garantie voor de onberispelijke wer- king worden verleend. W Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaat- klasse d.w.z. een minimale omgevingstemperatuur waar- onder en een maximale omgevingstemperatuur waarbo- ven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: Klimaatklasse ontworpen voor omgevingstemperaturen van ___________________________________________ SN +10 °C tot +32 °C N +16 °C tot +32 °C ST +18 °C tot +38 °C T +18 °C tot +43 °C - Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd. - Het apparaat voldoet in de inbouwstaat aan de van toe- passing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 73/23/EEG en 89/336/EEG. Wij feliciteren u met uw nieuwe apparaat. Door uw aankoop heeft u gekozen voor alle voordelen van de modernste koudetechniek, die... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
4 ans 7 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...