Notice FAGOR 1F-3609LA

Notice FAGOR 1F-3609LA

Mode d'emploi FAGOR 1F-3609LA disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs FAGOR 1F-3609LA

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
FAGOR 1F-3609LA

Le groupe d'entraide FAGOR 1F-3609LA vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave linge. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide 1F-3609LA pour vous aider à mieux utiliser votre Lave linge FAGOR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre FAGOR 1F-3609LA : accès à la notice 1F-3609LA et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide FAGOR 1F-3609LA

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nnnelly  depuis le 07/09/2011 - Expertise non renseigné - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 2 416 K | Français
Site Web Marque | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« NYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOSAN53 NEDERLAND55 INSTALLATIE EN MONTAGE56 - 61 GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN PRAKTISCHE TIPS62 - 72 ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT73 - 75 VEILIGHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN76 - 78 WAARSCHUWING OVER HET MILIEU79 DEUSTSCH80 EINBAU UND MONTAGE80 - 85 GEBRAUCH DES GERÄTS UND PRAKTISCHE RATSCHLÄGE86 - 96 WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS97 - 99 WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS100 - 102 HINWEISE BEZÜGLICH DER UMWELT103 OBSACH/ TARTALOM/ INHOUD / INHALTSVERZEICHNISPRACKA INSTALACE AMONTÁŽ 1ROZBALENÍ AODSTRANENÍ PREPRAVNÍ VÝZTUHY ROZBALENÍ DULEŽITÉ aUvolnete šrouby, jimiž jsou na zadní strane pracky upevneny umeloh- motné desky. bUvolnete všechny 3 transportníšrouby a vyndejte je. cOtvory zakryjte ume- lohmotnými deskami, které jste predtím odstranili. Transportníšrouby uschovejte pro prípadný jiný prevoz spotrebice. a/c b ODSTRANENÍ PREPRAVNÍ VÝZTUHY5 Cesky 2PRIPOJENÍ NAROZVOD VODY 3VYVÁŽENÍ Uvnitr bubnu naleznete prítokovou hadici na vodu: aKoleno na konci hadi- ce pripevnete na vstupníhrdlo elektro- ventilu, umísteného na zadnístrane spotrebice. bDruhý konec hadice pripevnete na prívod vody. Po dokoncenítohoto úkonu dobre utáhnete spojovacímatici. Doporucujeme zavést pevný odtok vody ve výšce asi 50 až 70 cm od zeme. Dbejte, aby odtoková hadice nebyla príliš nap- nutá, prehnutá nebo priškrcená. Proved’te vyvážení pracky pomocínas- tavitelných nohou, snížíte tím hladinu hluku a zabráníte pohybum pracky v prubehu praní. max.70 cm min.50 cm DULEŽITÉ Je nutné, aby ohyb hadice na výstupu byl dobre ukotven a tím se zamezilo úniku vody a následnému riziku vytopení. Pokud vaše pracka umožnuje pripojenína teplou vodu, pripevnete hadici s cerveným závitem na kohout s teplou vodou a na ventil s cerveným filtrem. a bTabulku s technickými údaji neodstranujte, obsahuje duležité parametry. 4ELEKTRICKÉ PRIPOJENÍ 5OBLOŽENÍ Pred provedením elek- trického pripojenísi prohlédnete tabulku s technickými údaji, umíste- nou na pruzoru pracky. Overte si, zda napetí, které pricházído sít ové zásuvky, odpovídá hod- note napetí, uvedeného v dané tabulce. Vprípade zájmu mužete na dvírka pracky snad- no umístit dekoracní obložení,které bude ladit s vaším kuchynským nábytkem. Tloušt’ka obkladových desek nesmí presahovat rozmer 5 mm. aUvolnete šrouby v pantech a posuvem do strany odmontujte dvírka pracky. bOdstrante spodní ochranný rám tím, že uvolníte príslušné šroubky. Sejmete puvodní desku pracky. cUmístete novou obkladovou desku, pokud jejítloušt’ka dosahuje 3 a více mm. Pokud je tencí, položte ji na desku, jíž byla pracka puvodne vybavena. DULEŽITÉ Je velmi duležité, aby pracka byla pripojena na rádne vestavenou zásuvku s uzemnením. Elektrická instalace, zásu- vka, zdroj napetí, pojistky ci automatický spínac a meic musejíbýt uzpusobe- ny na maximálnínapetí, uvedené v tabulce s tech- nickými údaji. b c a Pri zpetném nasazenídvírek s novou dekoracnídeskou postupujte podle uvedených bodu a, b, c.7 Cesky Existuje také možnost nastavit výšku ozdobných dvírekpodle urcitého predmetu, jímž se dekorace spotrebice sladí s ostatním kuchynským nábytkem. aUvolnete šrouby v pantech a posuvem do strany odmontujte dvírka pracky. bOdstrante spodníoch- ranný rám tím, že uvolníte príslušné šroubky. Sejmete puvodnídesku pracky. cSpodnícást dvírek a spodníochranný rám jsou rozdeleny do 7 oddílu po 10 mm... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur FAGOR
Donner votre opinion sur FAGOR
En cours...