Notice AUTOSTAR ATHENOR 545

Notice AUTOSTAR ATHENOR 545

Mode d'emploi AUTOSTAR ATHENOR 545 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AUTOSTAR ATHENOR 545

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AUTOSTAR ATHENOR 545

Le groupe d'entraide AUTOSTAR ATHENOR 545 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Camping Car. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ATHENOR 545 pour vous aider à mieux utiliser votre Camping Car AUTOSTAR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AUTOSTAR ATHENOR 545 : accès à la notice ATHENOR 545 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AUTOSTAR ATHENOR 545

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • skihsane  depuis le 20/10/2022 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 6 mois et 1 an
  • caro38140  depuis le 13/05/2022 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 1 et 2 ans

Les membres les plus actifs

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 593 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« lationskontroll Läs noggrant igenom denna installationanvisning innan pannan monteras. Denna anvisning är godkänd för gasolpanna typ 2923 i husbil, husvagn och byggnad enligt CE nr 048 AO- 0006. Vid efterkontroll av pannan skall nationella bestämmelser följas. 1:0 Teknisk data. Dimension: Höjd Bredd Djup Pannans mått: 1710mm 132mm 220mm Min. inbyggnadsmått: 1820mm 132mm 310mm Med elpatron: 1820mm 132mm 420mm Med elp. och vv-beredare:1820mm 132mm 450mm Gas: Propan Butan Effekt: 5,8 kW 6,7 kW Gasförbrukning: Max 420 g/h Max 480 g/h Gastryck: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar Vikt gasolpanna: 18 kg Vikt elpatron: 2,5 kg (0,5 kg till för motor) Vikt varmvattenberedare 2959: 4,5 kg Vätskevolym i panna: 2,6 liter Vätskevolym i elpatron: 1,0 liter 2:0 Montering av pannan. Märk ut var pannan skall stå. Placeras pannan intill en vägg eller motsvarande som består av brännbart material, skall en 1 mm luftspalt lämnas. Tag hål i golvet, ett för insugningsröret och ett för ventila- tionstrumman, om sådan monteras (se ?g 1). Ventilation­ strumman kan placeras antingen på höger eller vänster sida, beroende på utrymme. Täck det upptagna hålet för ventilationstrumman med ett ?nmaskigt nät. Montera därefter skorstenen enligt kapitel 2:1. Lägg en silikonsträng runt där pannan skall stå. Sätt pannan på plats och skruva fast den i golv och vägg (se ?g 2A). Insugningsröret skall gå minst 25 mm under golvet (se ?g 3), annars bör ett förlängningsrör monteras. Skruva fast den svarta insugningstratten på in sugningsröret under pannan. Tag bort den fyrkantiga täckplåten på pannan där ventila- tions trumman skall sitta. Rulla ut plastslangen som ligger bakom den nedre frontplåten. Skär av änden på slangen så att den blir spetsig. Dra ut slangen genom ventilation- strumman och golvet. Skruva fast ventilations trumman i golv och panna. Om pannan monteras i t.ex. en garderob, bör en skilje- vägg sättas dit, så att brännbart material ej kan komma i kontakt med varma delar. Är varmvattenberedare och elpatron monterade på pannan, gör då hål i skiljeväggen enligt ?g 4 för att kunna komma åt varmvattenberedarens luftskruv, avtappningskran samt återställnings knappen för överhettnings skyddet på elpatronen. 2:0.1 Montering av panna inbyggd i skåp. Märk ut var pannan skall stå. Placeras pannan bredvid en vägg eller motsvarande som består av brännbart material, skall en 1 mm luftspalt lämnas. Framför pannan bör en dörr eller servicelucka monteras så att manöverpanel och expansionskärl är lätt åtkomligt. Avståndet framför pannan till brännbart material bör vara minst 5 mm. Ventilation från utrymmet där pannan är placerad, bör vara minst 10 cm2 vid tak och golv. Tag hål i golvet, ett för insugningsröret och ett för ven- tilationstrumman, om sådan monteras (se ?g 1 i instal- lationsanvisningen). Ventilation strumman kan placeras antingen på höger eller vänster sida, beroende på utrymme. Täck det upptagna hålet för ventilationstrum- man med ett ?nmaskigt nät. Montera därefter skorstenen enligt kapitel 2:1. Lägg en silikonsträng runt där pannan skall stå. Sätt pannan på plats och skruva fast den i golv och vägg (se ?g 2A i installationsanvisningen). Insugningsröret på 2923 skall gå minst 25 mm under golvet (se ?g 3 i installationsanvisningen), annars bör... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
17 avis
Vos opinions sur AUTOSTAR
1 débat
En cours...