Notice LIEBHERR WK1853

Notice LIEBHERR WK1853

Mode d'emploi LIEBHERR WK1853 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR WK1853

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR WK1853

Le groupe d'entraide LIEBHERR WK1853 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Autour du vin. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide WK1853 pour vous aider à mieux utiliser votre Autour du vin LIEBHERR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre LIEBHERR WK1853 : accès à la notice WK1853 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

LIEBHERR WK1853

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 675 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« . Deze gevoeligheid blijft ook onveran- derd behouden na het bottelen. Om de volle rijpheid van de smaak te verkrijgen of om het juiste wijnaroma te produceren, moet de wijn perfect bewaard worden - en hiervoor biedt uw wijnbewaarkast de perfecte omstandigheden. Hoe minder druiven er op een vlakte geprodu- ceerd worden, des te beter wordt uw wijn. Schrale bodems met goede drainage zijn de beste voorwaarde voor goede wijnen. De toe- stand van de bodem bepaalt de vitaliteit van de wijnranken en dit beïnvloedt dan weer de kwaliteit van de druiven. Naast de bodem is ook het klimaat van doorslaggevend belang voor de wijn. Immers: ook licht en luchtvochtigheid zijn belangrijk voor de smaakrijpheid van de wijn.31 Inhoud Pagina Opstellen ..............................................................................................................................32 Afmetingen ..........................................................................................................................32 Elektrische voorwaarden ...................................................................................................32 Bedienings- en controleelementen ....................................................................................33 Apparaat in- en uitschakelen ............................................................................................33 Temperatuur instellen ........................................................................................................33 Ventilatorschakeling ..........................................................................................................34 Waarschuwingszoemer ......................................................................................................34 Extra functies ......................................................................................................................35 Uitvoering ...........................................................................................................................36 Beladingschemas voor Bordeaux?essen van 0,75 l .........................................................37 Ontdooien ............................................................................................................................38 Reinigen ..............................................................................................................................38 Storingen .............................................................................................................................39 Buiten werking stellen .......................................................................................................39 Draairichting deur veranderen .........................................................................................40 Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen ..................................................................42 Algemene bepalingen .........................................................................................................42 Aanwijzingen ter bescherming van het milieu .................................................................43 NL Overzicht van apparaat en uitrusting Actiefkool?lter Stelpoten Bedienings- en controleelementen Flessenvakrooster Typeplaatje32 Opstellen • Plaats het apparaat niet waar hij rechtstreeks blootgesteld wordt aan de zon en ook niet in de buurt van warmtebronnen zoals een haard of verwarming. •... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...