Notice BRANDT WTD1372D

Notice BRANDT WTD1372D

Mode d'emploi BRANDT WTD1372D disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs BRANDT WTD1372D

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
BRANDT WTD1372D

Le groupe d'entraide BRANDT WTD1372D vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Sèche linge. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide WTD1372D pour vous aider à mieux utiliser votre Sèche linge BRANDT. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre BRANDT WTD1372D : accès à la notice WTD1372D et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 815 K | Français
Site Web Marque | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« de functies en de opties........................7-8 Wijzigen van een programma....................................9 Automatische veiligheidsinrichtingen......................9 Programma CEE/95/12 – Karakteristieken..............9 Schoonmaken filters van de pomp en het drogen....10 Mogelijke storingen..................................................11 Code onderhoud textiel............................................11 Op het display gemelde storingen, die u zelf kunt verhelpen..........................................12 ALVORENS DEZE HANDLEIDING TE LEZEN, VERZOEKEN WIJ U DE GEILLUSTREERDE BLADZIJDEN IN HET MIDDEN VAN DEZE HANDLEIDING, ERUIT TE HALEN. Dit apparaat is uitsluitend en alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en is ontworpen om in de machine wasbare stoffen te wassen, te spoelen en, naar gelang het model ook te drogen. In deze handleiding staan alle veiligheids-voorschriften vermeld met betrekking tot deinstallatie, het gebruik evenals de garantie van hetapparaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig enin geval van verkoop van het apparaat, moet u dezehandleiding aan de nieuwe eigenaar overhandigen. • Voer de verpakking en uw oude apparaat afvolgens de van kracht zijnde wetgeving nadat uhet apparaat onklaar hebt gemaakt : slangenverwijderen, netsnoer doorsnijden en het slot vanhet deksel vernietigen. •Bij een nieuwe installatie moet de machine op dewaterleiding worden aangesloten met een nieuweslang, de oude slang niet opnieuw gebruiken. •Zorg ervoor dat kinderen niet de gelegenheidkrijgen te spelen met het apparaat en dewasmiddelen en onderhoudsproducten (nietdrinkbaar water, innemen van producten,verwondingen…). Houd huisdieren ook uit de buurt. •Bescherm uw goederen en uw apparaat : doorregelmatig de staat van de slangen te controleren,door nooit en te nimmer oplosmiddelen,ontvlambare producten of ontplofbare productente gebruiken of spuitbussen in de buurt van of inhet apparaat zelf… installeer de machine in eengoed geventileerde vorstvrije ruimte en vermijdhet gebruik van verlengsnoeren of meervoudigecontactdozen. •Zet het apparaat buiten spanning na gebruik. •Roep in geval van storing de hulp van eengekwalificeerde vakman in. •Gebruik uw apparaat uitsluitend en alleenovereenkomstig deze handleiding met voorhuishoudelijke apparaten erkende wasmiddelenen onderhoudsproducten. Wat betreft de machines met droogtrommel : • Haal voor het opstarten van een droogcyclus de doseerbuideltjes voor het wasmiddel uit de trommel.Het plastic van deze bakjes is niet bestand tegen dehoge temperaturen van de droogcyclus. • Doe de maximale toegestane hoeveelheidwasgoed in de machine, op deze manieroptimaliseert u het verbruik van water en energie. •Stel alleen een voorwasprogramma in als dit echtnodig is : bijvoorbeeld voor zeer vuile sport- ofwerkkleding. •Wat betreft wasgoed dat niet echt of een beetjevuil is, is een programma zonder voorwassenruim voldoende. •Kies voor wasgoed dat niet erg vuil is een kortewascyclus (of “express” naar gelang de modellen). •Doseer het wasmiddel naar gelang dehardheidsgraad van het water, de staat vanvervuiling en de hoeveelheid wasgoed en neemde tips die op de pakken wasmiddelen staanvermeld in acht. Wat betreft machines met droogtrommel : •Als u centrifugeert op hoge snelheid zal er weinigresiduele vochtigheid ontstaan, dus een laagenergieverbruik. Zelfs synthetisch textielwarenmoeten gecentrifugeerd worden alvorens eendroogcyclus te ondergaan. •Een bewust gekoz... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur BRANDT
Donner votre opinion sur BRANDT
En cours...