Notice BRAUN Oral-B Vitality Sonic

Manuel BRAUN Oral-B Vitality Sonic disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide BRAUN Oral-B Vitality Sonic est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre BRAUN Oral-B Vitality Sonic. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Oral-B Vitality Sonic.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BRAUN Oral-B Vitality Sonic après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

•Birkaç saniye bekledikten sonra k?llar? bir sonraki yüzeye geçiriniz. •Diµ hekimlerince tavsiye edilen ideal diµ f?rçalama süresi olan 2 dakikan?n sonunda zaman ayarlay?c? size k?sa bir sinyal ile haber verir. (Bu özellik sadece S 12513 modelinde mevcuttur) •Ürünü kullanmaya baµlad?p?n?z ilk günlerde, diµ etlerinizde hafif kanamalar meydana gelebilir. Kanama 2 haftan?n sonunda bitmezse diµ hekiminize dan?µ?n?z. •F?ça baµ?n? her 3 ayda bir depiµtirin, k?llar eskidipinde (1c) veya mavi Indicator® k?llar (1b) yar?ya kadar beyazlaµt?p?nda. Temizleme F?rçalaman?z sona erdipinde f?rça baµ?n? akan suyun alt?nda durulay?n?z (2). F?rça baµ?n? f?rça gövdesinden ç?kart?p her iki parçay? da akan suyun alt?nda ayr? ayr? temizleyiniz (3) ve her iki parçay? da kurulay?n?z. Bildirim yap?lmadan depiµiklik yap?labilir. Bu ürün µarj edilebilen piller ile sunulmaktadir. Çevrenin korunmasina yardimci olmak amaci ile cihazin kullanim ömrü sona erdipinde evdeki çöpe atmak yerine Oral-B Braun Servis Merkezine ya da yerel yönetimlerce belirlenmiµ, onayli yeniden dönüµüm ya da imha merkezlerine gönderiniz. Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu: Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany ““(49) 6173 30 0 Fax (49) 6173 30 28 75 11 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.200712 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.200713 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.200714 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.200715 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.20070 800 73 11 792 1 800 509 448 0 810 365 855 0 800 14 592 4 00 50 51 0 212 473 75 85 852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.) Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany HK TR LU B F IRL GB 16 3737101_S12_AMEE_CLS 13.03.2007...

En cours...