Notice LIEBHERR KEKNV5056

Notice LIEBHERR KEKNV5056

Mode d'emploi LIEBHERR KEKNV5056 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR KEKNV5056

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR KEKNV5056

Volume total net : 476 litres, Position du congélateur : En dessous, Volume net du réfrigérateur : 349 litres, Volume net du congélateur : 127 litres

Le groupe d'entraide LIEBHERR KEKNV5056 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Réfrigérateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide KEKNV5056 pour vous aider à mieux utiliser votre Réfrigérateur LIEBHERR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre LIEBHERR KEKNV5056 : accès à la notice KEKNV5056 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

LIEBHERR KEKNV5056

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 444 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. • Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht ach- terblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen. • Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op nadat u het uit het apparaat genomen hebt. Extreem lage tempera- turen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken. • Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen. • De koel-vriescombinatie is bedoeld voor het koelen, invriezen en bewaren van levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het apparaat werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij profes- sioneel gebruik (in de horeca, detailhandel enz.) moeten de op de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd. • Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijf- gassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwings- symbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst „Licht ontvlambaar“ dan wel aan de tekst op de spuitbus. • Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing is voor verscheidene modellen geldig, afwijkingen zijn daarom mogelijk. Tips om energie te besparen • Laat de deur niet onnodig lang open staan. • Laat warme gerechten eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in in het apparaat plaatst. Klimaatklasse Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: Klimaatklasse Omgevingstemperaturen SN + 10° tot + 32 °C N + 16° tot + 32 °C ST + 18° tot + 38 °C T + 18° tot + 43 °C Boter- en kaasvak Verplaatsbare plateaus Verplaatsbare opbergvakken Groentelade Typeplaatje Diepvriesladen Bedienings- en controleelementen Diepvriesplan Flessenvakrooster IJsmaker voor IJsblokjes Aanwijzingen ter bescherming van het milieu De verpakking bestaat uit recycleerbaar materiaal. - golfkarton / karton - gevormde delen van geschuimd polystyreen - folies van polyetheen - spanbanden van polypropeen • Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies! • Gelieve het... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...