Notice DORO 851

Notice DORO 851

Mode d'emploi DORO 851 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs DORO 851
1 membre dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit 851

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
DORO 851

Type : Combiné supplémentaire, Type d'écran : LCD couleur, Nombres de combinés : 1 combiné

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide DORO 851 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Téléphone fixe DORO. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide 851 qui compte 1 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Téléphone fixe : accès au mode d'emploi PDF et à la notice 851 en français DORO 851, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

DORO 851

Dernières actualités du groupe d'entraide DORO 851

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • barmi1  depuis le 22/01/2013 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 575 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« kistäminen tai ottaminen käyttöön 5 R-painike 6 # ja näppäinlukko 7 Virtapainike ja puhelun katkaisupainike 8 Oikea valikkopainike / poistaminen/uudelleensoitto 9 Selauspainike 1 New Message and Ring indicator 2 Left menu button/OK 3 Talk button/hands free function 4 * and ringer on/off 5 Recall 6 # and key lock 7 Disconnect and on/off 8 Right menu button/erase/redial 9 Scroll button Suomi (katso sivut 10-11) English (see page 12-13) Français (voir pages 14-15) 1 LED témoins de sonnerie/nouveaux messages/nouveaux appels 2 Touche menu gauche/OK 3 Touche de prise de ligne/Mains-libres 4 * et Sonnerie on/off 5 Touche R 6 # et Verrouillage du clavier 7 Touche de de raccroché et on/off 8 Touche menu droit/Effacer/Bis 9 Touches de navigation Polski (zobacz strony 16-18) 1 Wskaznik nowej wiadomosci SMS/zidenty?kowanego numeru/dzwonienia 2 Lewy przycisk menu/OK 3 Przycisk Rozmowa/tryb glosnomówiacy 4 Przycisk * i wlaczanie/wylaczanie dzwonka 5 Recall (Flash) 6 Przycisk # i blokada klawiatury 7 Rozlaczanie i wlaczanie/wylaczanie sluchawki 8 Prawy przycisk menu/usuwanie/ponowne wybieranie 9 Przycisk przewijania4 www.doro.comwww.doro.com 5 Svenska Inkoppling Handenheten måste registreras till din basenhet för att kunna användas! 1. Anslut den medföljande nätadaptern till eluttaget samt till laddaren. 2. Sätt batterierna i handenheten enligt markeringarna för plus- respektive minuspol och sätt tillbaka batteriluckan. 3. Sätt handenheten i laddaren med knappsatsen utåt och ladda i 24 timmar. När handenheten är korrekt placerad hörs en tonsignal. 4. Håll basenhetens sökningsknapp J nedtryckt några sekunder tills indikatorn börjar blinka. Registreringsläget är aktiverat i 1 minut. 5. Tryck Meny/Menu. 6. Bläddra fram Inställningar/Handset Set.Tryck Ok. 7. Bläddra fram Registrering/Register. Tryck Ok. 8. Bläddra fram vilken basenhet du vill registrera (v=upptagen). Tryck Ok. 9. Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). Tryck Ok. 10. Efter några sekunder (max 90) visas lediga anropsnummer för handenheten. Välj ett av dessa genom att trycka på motsvarande siffertangent. Batteriindikator Indikatorn på laddaren lyser under laddning och blinkar när laddningen är klar. Observera!Använd endast originaladapter (9VAC)!4 www.doro.comwww.doro.com 5 Svenska Språk 1. Tryck Meny/Menu. 2. Bläddra fram Inställningar/Handset Set.Tryck Ok. 3. Bläddra fram Språk/Language. Tryck Ok. 4. Bläddra fram önskad inställning. Tryck Ok för att spara. Internsamtal 1. Tryck Meny. 2. Bläddra fram Internsamtal. Tryck Ok. 3. Tryck Alla för allanrop eller ange anropsnumret 1-6 på den handenhet som ska ringas upp. Om ett externt samtal skulle ringa in medan ett internsamtal pågår, kommer en ton att höras. Det externa samtalet besvaras med knappen Svara. Skicka samtal/Konferens 1. Ett externt samtal ?nns uppkopplat. 2. Koppla upp ett internsamtal enligt ovan. 3. När den interna mottagaren svarat, tryck L för att skicka eller tryck Konf för att etablera en konferens för alla tre. Om du inte vill överföra samtalet eller parkera den interna parten, tryck sekvensen 1. - 2. överst på sidan på den uppringande handenheten. Du kan sedan pendla mellan de två samtalen med denna sekvens. ÖvrigtI huvudmanualen ?nns information om övriga funktioner t ex ringsignalsinställning, användarnamn, telefonbok, garanti, felsökning etc...6 www.doro.comwww.doro.com 7 Norsk Tilkobling Håndsettet må registreres i din b... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
11 ans 3 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur DORO
Donner votre opinion sur DORO
En cours...