Notice SAMSUNG SyncMaster T200HD

Notice SAMSUNG SyncMaster T200HD

Mode d'emploi SAMSUNG SyncMaster T200HD disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs SAMSUNG SyncMaster T200HD
13 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit SyncMaster T200HD

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
SAMSUNG SyncMaster T200HD

20 Pouces

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide SAMSUNG SyncMaster T200HD vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Ecran PC SAMSUNG. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide SyncMaster T200HD qui compte 13 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Ecran PC : accès au mode d'emploi PDF et à la notice SyncMaster T200HD en français SAMSUNG SyncMaster T200HD, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

SAMSUNG SyncMaster T200HD

Dernières actualités du groupe d'entraide SAMSUNG SyncMaster T200HD

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • ulysse54  depuis le 09/08/2016 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • JOJO13600  depuis le 25/06/2016 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 587 K | Français

Pas de vidéo disponible

« Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller trekker det ut av stikkontakten. •Det kan da oppstå fare for elektrisk støt. Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt. •Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader. Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten. •Det kan medføre brannfare. Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser noe tungt på det. •Det kan medføre brannfare. Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt. •Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting. Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk. •Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk sjokk. For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av stik- kontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig. •Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann. Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke bruk strømledningen til et annet produkt. •Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Installasjon Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder der den vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen. Ikke mist skjermen når du flytter den. •Det kan forårsake skade på produktet eller personen som bærer den. Vær minst to personer til å løfte og flytte produktet. •Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake person- skader og/eller skader på produktet. Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at fron- tenden av nedre del av produktet ikke faller ut. •Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader. •Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet. Sikkerhetsinstruksjoner Ikke plasser sterinlys, myggspiraler, sigaretter og andre varmeele- menter i nærheten av produktet. •Det kan medføre brannfare. Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet som mulig. •Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap. •Det kan medføre brannvare på grunn av økt intern temperatur. Sett skjermen forsiktig ned. •Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at skjermen blir ødelagt. Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet. •Ellers kan dette føre til skader på skjermen. Kontroller at et autorisert installeringsfirma utfører veggmonteringen. •Ellers kan den falle ned og forårsake personskader. •Kontroller at den spesifiserte veggmonteringen installeres. Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det er en klaring på minst 10 cm fra veggen. •Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur. Bøy utendørsantennekabelen nedover akkurat der hvor den går inn, slik at regnvann ikke kommer inn. •Hvis regnvann kommer inn i produktet kan det medføre elektrisk sjokk eller brann. Installer antennen langt borte fra høyspenningsledninger. •Hvis antennen kommer bort i eller faller ned på en høyspenning- sledning, kan det medføre elektrisk sjokk eller brann. Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde. •Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med den.... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
8 ans 4 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur SAMSUNG
Donner votre opinion sur SAMSUNG
En cours...