Notice ATAG OX6211L

Notice ATAG OX6211L

Mode d'emploi ATAG OX6211L disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ATAG OX6211L
16 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit OX6211L

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ATAG OX6211L

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre ATAG OX6211L ? Le groupe d'entraide ATAG OX6211L vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Four. Rejoignez notre groupe d'entraide OX6211L qui compte 16 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Four : accès à la notice OX6211L et mode d'emploi pdf ATAG OX6211L, manuel d'utilisation en français, 8 avis consommateur et 5 discussion(s) de forum actif comprenant 5 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

ATAG OX6211L

Dernières actualités du groupe d'entraide ATAG OX6211L

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • Souris87  depuis le 08/12/2018 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • bernard311  depuis le 26/02/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 541 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« ..............11 Elektronisch programmeren.............................................................................12 Gebruik van de oven.......................................................................................19 Kooktabellen...................................................................................................28 Reiniging en onderhoud...................................................................................31 Wat te doen als er iets fout gaat......................................................................37 Technische gegevens......................................................................................38 Instructies voor de installateur..........................................................................39 Instructies voor de inbouw...............................................................................41 Service en onderdelen.....................................................................................42 Veiligheidsvoorschrift Stap-voor-stap-handleiding Adviezen Milieu-informatie Handleiding voor de gebruiksaanwijzing Inhoud Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen. 4 ATAG Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de veiligheid van de gebruikers en hun huisgenoten. Lees ze dus aandachtig door, voordat u het apparaat aansluit en/of in gebruik neemt. Bewaar de bij dit apparaat geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als het apparaat aan derden wordt geschonken of verkocht, of als u het apparaat bij verhuizing in de oude woning achterlaat, is het belangrijk dat de nieuwe gebruiker over deze gebruiksaanwijzing en de adviezen kan beschikken. Installatie •De installatie moeten worden uitge- voerd door een erkend installateur, met inachtneming van de geldende voor- schriften. De afzonderlijke installatie- werkzaamheden zijn beschreven in de instructies voor de installateur. •Laat het apparaat installeren en aan- sluiten door een erkend installateur overeenkomstig de richtlijnen. •Ook eventuele voor de installatie nood- zakelijke wijzigingen aan de elektriciteits- voorziening moeten door een erkend installateur uitgevoerd worden. Bediening •Deze oven is ontworpen voor de be- reiding van levensmiddelen; gebruik hem nooit voor andere doeleinden. •Pas bij het openen van de oven- deur (tijdens of aan het einde van de bereidingstijd) altijd op voor de hete luchtstroom die uit de oven komt. •Wees extra voorzichtig tijdens het ge- bruik van de oven. Door de grote hitte van de verwarmingselementen zijn de bakplaten en andere onderdelen erg heet. NederlandsATAG 5 •Let op! Bedek de oven nooit met alu- miniumfolie en plaats geen bakblik- ken, ovenschotels en dergelijke op de bodem van de oven, anders kan het emaille van de oven door de opge- bouwde hitte beschadigd raken. •Indien u, om welke reden dan ook, alu- miniumfolie in de oven gebruikt, laat dit dan nooit in direct contact komen met de bodem van de oven. •Ga bij het reinigen van de oven voor- zichtig te werk: sproei nooit vloeistof op de verwarmingselementen en de thermostaatsensor. •Het is gevaarlijk veranderingen van welke aard ook aan te brengen aan het apparaat of aan de kenmerken er- van. •Tijdens het bakken, braden en grillen worden het venster van de deur en de overige onderdelen van het apparaat erg heet. Houd kinderen daarom uit de buurt van het apparaat. Indien er elek- trisc... »

Produits ATAG les plus consultés

Derniers Produits ATAG ajoutés

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
8 ans 10 mois
Avis consommateur
8 avis
Aucune opinion sur ATAG
Donner votre opinion sur ATAG
En cours...