Notice NILFISK GM80

Notice NILFISK GM80

Mode d'emploi NILFISK GM80 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs NILFISK GM80
42 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit GM80

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
NILFISK GM80

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre NILFISK GM80 ? Le groupe d'entraide NILFISK GM80 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Aspirateur. Rejoignez notre groupe d'entraide GM80 qui compte 42 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Aspirateur : accès à la notice GM80 et mode d'emploi pdf NILFISK GM80, manuel d'utilisation en français, 11 avis consommateur et 6 discussion(s) de forum actif comprenant 15 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

NILFISK GM80

Dernières actualités du groupe d'entraide NILFISK GM80

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nainsbus2000  depuis le 31/08/2017 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • magikfan  depuis le 18/07/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Les membres les plus actifs

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 651 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« monteret støvsugerpose. Fremgangsmåden ved udskiftning af støvsugerposen beskrives under punkt 8. Vigtige advarsler 1. Denne maskine er også velegnet til almindelige rengøringsopgaver, f.eks. på hoteller, hospitaler, fabrikker og kontorer, i skoler og butikker. 2. Denne maskine egner sig ikke til opsamling af sundhedsfarligt støv. 3. Denne maskine er kun til støvsugning, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs under våde forhold. Opbevares indendørs ved maks 60°C og min. 0°. 4. Maskinen, der er beregnet til sugning af tørt støv, må ikke anvendes til sugning af vand eller andre væsker. 5. Maskinen må ikke anvendes til opsamling af brændbare eller eksplosive materialer, og den må ikke anvendes i eksplosive omgivelser. 6. Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes til opsamling af varme materialer. Maskinen må især ikke anvendes til rengøring af åbne og lukkede ildsteder, ovne eller lignende, der indeholder varm eller glødende aske. 7. Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen udviser nogen tegn på beskadigelse. Efterse jævnligt ledningen for skader, især hvis den har været mast, klemt i en dør eller hvis den er kørt over. Det medfølgende elkabel med specialstik må ikke repareres. Det skal udskiftes med et nyt originalt Nilfisk kabel. 8. Maskinen må ikke anvendes, hvis den er defekt. 9. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Tag i stedet fat i stikket og ikke i ledningen. 10. Når ledningen repareres eller udskiftes, skal der anvendes samme type ledning, som den, der fulgte med maskinen ved leveringen. En sådan ledning fås hos NILFISK. 11. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der påbegyndes nogen form for servicearbejde på maskine eller ledning. 12. Reparation af den elektriske enhed med motor eller ledning må kun udføres af en dertil uddannet eller instrueret person efter at den hovedkontakt, der er monteret før maskinen, er afbrudt, eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten. 13. Der må ikke udføres nogen ændringer eller modifikationer af det mekaniske eller elektriske sikkerhedsudstyr. 1 Start / stop 1 Anbring kablets apparatstik i motorstikdåsen. Sæt kablets stik i stikkontakten. Tryk på knap 1. for at starte motoren. Tryk igen på 1. for at stoppe motoren. Efter endt rengøring tages stikket ud af stikkontakten. Afmontering af kablet Forlæng kablets levetid ved at afmontere det fra motoren, hver gang maskinen har været i brug - rul det løst op og opbevar det til næste gang. 2 Bemærk Rul ikke kablet stramt omkring motoren, da det vil belaste kablet og medføre en betydelig kortere levetid. 3 Micro-Static filter Det grå mikrostatiske filter oven på motoren tiltrækker og tilbageholder mikropartikler på effektiv vis. For at sikre konstant filtrering af udblæsningsluften og undgå overophedning af motoren er det afgørende, at filteret udskiftes regelmæssigt. Det mikrostatiske filter bør udskiftes efter ca. 50 timers drift, hvilket svarer til ca. 1 års anvendelse i husholdningen. Udskiftning 1 Drej de to skruer med en mønt, indtil deres kærver er i lodret stilling. 2 Løsn håndtaget ved et let tryk nedad på midten. Tryk indtil håndtagets to ender springer ud fra fordybningen i motorhuset. 3 Løft udblæsningsristen og filteret af. Det lydabsorberende materiale skal forblive oven på motoren. 4 Fjern det grå filter og monter et nyt. Anbring håndtaget på sin pla... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
9 ans 5 mois
Avis consommateur
11 avis
Aucune opinion sur NILFISK
Donner votre opinion sur NILFISK
En cours...