Notice ALPINE MRP-T220

Notice ALPINE MRP-T220 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ALPINE MRP-T220 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ALPINE MRP-T220. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre MRP-T220.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ALPINE MRP-T220 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

1)Uscita bassa quando solamente un entrata viene utilizzata. 2)Errore quando solamente un entrata viene utilizzata. 3)Potrebbe causare più calore e quindi operare anticipatamente la protezione al surriscaldamento quando solamente un entrata viene utilizzata. OBSERVERA: Följande problem kan uppstå om anslutningarna inte är ordentligt utförda. 1)Ingång från en sida orsakar låg utgång. 2)Ingång från en sida orsakar funktionsavbrott. 3)Ingång från en sida kan orsaka kraftigare upp- värmning och därmed utsättas för överhettnings- skyddet tidigare. Wichtige Tipps zur Brückung eines Verstärkers/Consigli importanti sulla formazione del ponte di un amplificatore/Viktigt tips om förbikoppling av en förstärkare Ordnungsgemäßer Anschluss/ Collegamento corretto/Ordentlig anslutning Nicht ordnungsgemäßer Anschluss/ Collegamento scorretto/Felaktig anslutning (Ein Signal/Un segnale/En signal)(Ein Signal/Un segnale/En signal) 3023 (R) (L) CH-4 CH-1+3 CH-2 CH-1 CH-2+4 CH-3 INPUTPRE OUT OFFLPHP(80Hz)FILTER (R) (L) CH-1234 SPEAKERLEVEL INPUT 3022 (R) (L) 23 CH-4 CH-1+3 CH-2 CH-1 CH-2+4 CH-3 INPUTPRE OUT OFFLPHP(80Hz)FILTER (R) (L) CH-1234 SPEAKERLEVEL INPUT Ordnungsgemäßer Anschluss/ Collegamento corretto/Ordentlig anslutning Nicht ordnungsgemäßer Anschluss/ Collegamento scorretto/Felaktig anslutning (Ein Signal/Un segnale/En signal)(Ein Signal/Un segnale/En signal) [Italiano] 22Adattatore-Y (venduto separatamente) 23Cavo di prolunga RCA (venduto separatamente) 30Unità principale, ecc. [Svenska] 22Y-Adapter (säljs separat) 23RCA-förlängningskabel (säljs separat) 30Huvudenhet, etc. [Deutsch] 22Y-Adapter (separat erhältlich) 23RCA-Anschlusskabel (separat erhältlich) 30Hauptgerät, usw. MRP-T220/F240(6L)02.11.15, 9:12 AM2...

En cours...