Notice CREATIVE Sound Blaster Audigy 4 Pro

Notice CREATIVE Sound Blaster Audigy 4 Pro disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du CREATIVE Sound Blaster Audigy 4 Pro en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre CREATIVE Sound Blaster Audigy 4 Pro. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Sound Blaster Audigy 4 Pro.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CREATIVE Sound Blaster Audigy 4 Pro après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

Slot PCI Abyste predešli poškození, použijte s externím V/V rozbocovacem pouze zvukovou kartu Sound Blaster Audigy 4 Pro. Nezasouvejte žádný kabel do konektoru násilím. Mohli byste tak zpusobit trvalé poškození hardwaru. 1. Priprava pocítace (a) Odstrante kovovékrytky (b) Slot PCI Dotknete se kovové plochy pocítace kvuli uzemnení a vybití prípadného statického náboje a potom odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky Vyjmete z pocítace prípadnou jinou zvukovou kartu a odinstalujte její software. Vypnete prípadný zvukový systém na základní desce. Pred sejmutím krytu vypnete pocítac a všechna periferní zarízení. Je-li v operacním systému vašeho pocítace aktivována extrakce Compact CDDA (Disc Digital Audio), nemusíte používat zvukový kabel pro propojení jednotky a zvukové karty. Dalšíinformace najdete v uživatelské prírucce (obsažené na disku CD). Prejdete na d:\manual\<Jazyk>\ manual.chm (písmeno d: (nahradte písmenem jednotky CD-ROM a <Jazyk> oznacením jazyka dokumentu). 3. Pripojení externího V/V rozbocovace (a) Pripojte kartu k napájecáímu zdroji pocítace (b) Kytke virranjakokaapeli (c) Kytke AD_LINK-kaapeli Pri pripojování kabelu AD_LINK vždy zapojte jako první konektor AD_LINK 1 (vetší). Užitecné informace Uživatelská prírucka (na disku CD) Další informace najdete v uživatelské prírucce (obsažené na disku CD). Vzorkovací frekvence digitálního výstupu Nezapomente správne nastavit vzorkovací frekvenci digitálního výstupu PCM SPDIF podle požadavku prijímajícího zarízení. K dispozici jsou hodnoty 48 kHz nebo 96 kHz. Pokud neslyšíte z digitálního reproduktorových soustav žádný zvuk, nebo pokud se ozývá stálé sycení, mužete zkusit nastavit nižší vzorkovací frekvenci. Postup nastavení vzorkovací frekve...

Produits CREATIVE les plus consultés

En cours...