Notice ELECTROLUX ESF66080WR

Notice ELECTROLUX ESF66080WR disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX ESF66080WR en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ESF66080WR. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ESF66080WR.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ESF66080WR après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

.Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel. 4.Plaats bestek en serviesgoed in de af- wasmachine. 5.Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. 6.Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel. 7.Start het afwasprogramma. Als u gecombineerde afwasmiddelta- bletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan naar de 'De Multitabfunc- tie . De waterontharder instellen De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed heb- ben op de werking van het apparaat. electrolux 7Gelijkwaardige eenheden meten de water- hardheid: •Duitse graden (dH°) •Franse graden (°TH) •mmol/l (millimol per liter - een internatio- nale eenheid voor de hardheid van water). •Clarke-graden. Stel de waterontharder af op de waterhard- heid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap. WaterhardheidInstelling waterhardheid °dH°THmmol/lClarkehandmatigelektronisch 51 - 7091 - 1259,1 - 12,564 - 882 1)10 43 - 5076 - 907,6 - 9,053 - 632 1)9 37 - 4265 - 756,5 - 7,546 - 522 1)8 29 - 3651 - 645,1 - 6,436 - 452 1)7 23 - 2840 - 504,0 - 5,028 - 352 1)6 19 - 2233 - 393,3 - 3,923 - 272 1)5 1) 15 - 1826 - 322,6 - 3,218 - 2214 11 - 1419 - 251,9 - 2,513 - 1713 4 - 107 - 180,7 - 1,85 - 1212 < 4< 7< 0,7< 51 2)1 2) 1) Fabrieksinstelling. 2) Geen zout nodig. U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen. Handmatig instellen Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2 (zie tabel). Elektronische aanpassing 1.Schakel het apparaat in. 2.Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3.Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B e...

En cours...