Notice INDESIT W123

Notice INDESIT W123

Mode d'emploi INDESIT W123 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs INDESIT W123

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
INDESIT W123

Frontal - 5 kg - 1200 tpm - A

Le groupe d'entraide INDESIT W123 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave linge. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide W123 pour vous aider à mieux utiliser votre Lave linge INDESIT. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre INDESIT W123 : accès à la notice W123 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

INDESIT W123

Dernières actualités du groupe d'entraide INDESIT W123

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • amalitaamalita  depuis le 08/05/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 607 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« laverMachine à laverMachine à laverMachine à laverMachine à laver15 Instruction pour l'installation et l'emploi WWWWWashing macashing macashing macashing macashing machinehinehinehinehine27 Instructions for installation and use WWWWWascascascascaschvhvhvhvhvollautomatollautomatollautomatollautomatollautomat39 Installations- und BedienungsanleitungenDDDDD NLNLNLNLNL FFFFF GBGBGBGBGBInstructies voor het installeren en gebruik Hier volgen de 12 punten die worden uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing. Lees, leer en geniet van de machine: hier worden veel kleine geheimpjes onthuld voor beter wassen met minder moeite en voor de duurzaamheid van uw machine. En vooral wordt gelet op de veiligheid. InhoudsopgaInhoudsopgaInhoudsopgaInhoudsopgaInhoudsopgaveveveveve gggggebruiksaanwijzingebruiksaanwijzingebruiksaanwijzingebruiksaanwijzingebruiksaanwijzing 1. Het installeren en verhuizen (blz. 10)Het installeren en verhuizen (blz. 10)Het installeren en verhuizen (blz. 10)Het installeren en verhuizen (blz. 10)Het installeren en verhuizen (blz. 10) Na het thuis bezorgen van de machine, of na een verhuizing, is het installeren het belangrijkst voor het goed functioneren van uw wasmachine. Controleer altijd of: 1.1.1.1.1. de voeding voldoet aan de geldende normen; 2.2.2.2.2. de aan- en afvoerslangen van het water op de juiste wijze zijn aangesloten. Gebruik nooit reeds gebruikte buizenGebruik nooit reeds gebruikte buizenGebruik nooit reeds gebruikte buizenGebruik nooit reeds gebruikte buizenGebruik nooit reeds gebruikte buizen; 3.3.3.3.3. de wasmachine waterpas staat. Het het komt ten goede de duurzaamheid van de machine en voor de kwaliteit van uw was; 4.4.4.4.4. dat de bevestigingsschroeven van de trommel, die zich op de achterwand van de wasmachine bevinden, zijn verwijderd. 2.WWWWWat gaat er in de macat gaat er in de macat gaat er in de macat gaat er in de macat gaat er in de machine en hoe starhine en hoe starhine en hoe starhine en hoe starhine en hoe start ik det ik det ik det ik det ik dewasmachine (blz. 2)wasmachine (blz. 2)wasmachine (blz. 2)wasmachine (blz. 2)wasmachine (blz. 2) Het op de juiste wijze selecteren van het wasgoed is belangrijk zowel voor het resultaat van de was als voor de duurzaamheid van de machine. Onthoud deze tips voor het selecteren van het wasgoed: kleuren, soort stoffen, neiging tot pluizen, dit zijn de meest belangrijke criteria. 3. Uitleg van de etiketten (blz. 5)Uitleg van de etiketten (blz. 5)Uitleg van de etiketten (blz. 5)Uitleg van de etiketten (blz. 5)Uitleg van de etiketten (blz. 5) De symbolen op de etiketten in de kledingstukken zijn gemakkelijk te begrijpen en belangrijk voor het slagen van uw was. Door middel van deze gegevens kunt u een keuze maken van de juiste temperatuur, behandelingen en strijkwijze. 4. Handige wasadviezen (blz. 6)Handige wasadviezen (blz. 6)Handige wasadviezen (blz. 6)Handige wasadviezen (blz. 6)Handige wasadviezen (blz. 6) Vroeger bestonden er geen synthetische stoffen en het was grootmoeder die goed advies gaf: het wassen was eenvoudig. Nu is het wasmachine die advies geeft en de mogelijkheid biedt zelfs wol in de machine te wassen, iets dat tot nu toe met de hand werd gedaan. 5. Het wasmiddellaatje (blz. 7)Het wasmiddellaatje (blz. 7)Het wasmiddellaatje (blz. 7)Het wasmiddellaatje (blz. 7)Het wasmiddellaatje (blz. 7) Het gebruik van het wasmiddellaatje. 6. Het bedieningspaneel (blz. 3)Het bedieningspaneel (blz. 3)Het bedi... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
2 avis
Aucune opinion sur INDESIT
Donner votre opinion sur INDESIT
En cours...